Kulturminnefondet er et viktig virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner, og skal blant annet stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv og bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Ved hjelp av en integrert søkemotor filtrerer systemet resultatene idet man skriver inn begrepet. Sammenlagt skal løsningen senke terskelen for de som ønsker å søke om midler fra Kulturminnefondet. Frontal Media

Kunde
Kulturminnefondet

Prosjekt
Ny hjemmeside

Kategori
Web

Kulturminner - www.kulturminnefondet.no
Mobilvisning - www.kulturminnefondet.no
Søknadshjelper - www.kulturminnefondet.no
www.kulturminnefondet.no