Aajeges visuelle profil handler om identitet, språk, kompetanse og kulturell stolthet. Det visuelle uttrykket er en interaksjon mellom farger og mønstre, teksturer og ansikter fra den samiske kulturen i det sørsamiske området. Med bildene til fotograf Tom Gustavsen kommer vi nært på.

Profilen har også blitt lagt til grunn for en ny nettside som skal inspirere, informere og formidle det samiske. Her vil aktiviteter slik som kurs og opplæring i samisk språk og kultur utgjøre hovedvekten av innholdet. Hjemmesiden er responsiv og utviklet med både norsk og samisk språkvalg. Frontal Media

Kunde
Aajege

Prosjekt
Visuell profil og nettside

Kategori
Web, Design

Aajege - Samisk språk og kompetansesenter
Aajege profildesign
Aajege profildesign
Aajege - Samisk språk og kompetansesenter
Aajege profildesign
Aajege - Samisk språk og kompetansesenter
Aajege profildesign
www.aajege.no
Aajege - Samisk språk og kompetansesenter
Aajege - Samisk språk og kompetansesenter