Personvern­reglene

finnes for å beskytte personvernet ditt. Kontakt oss på hostmaster@frontal.no hvis du har spørsmål eller problemer angående bruken av dine personopplysninger. Vi hjelper deg gjerne.

Ved å bruke dette nettstedet og / eller våre tjenester, samtykker du i behandling av dine personopplysninger som beskrevet i disse personvernreglene.

Definisjoner

Personopplysninger – informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Behandling – hvilken som helst operasjon eller sett av operasjoner som utføres på Personlige Data eller på sett med Personlige Data.
Brukeren – en fysisk person hvis personopplysninger behandles.
Barn – en person under 16 år.
Vi/Oss – Ren Røros Frontal as.

Databeskyttelses­prinsipper

Vi lover å følge disse databeskyttelsesprinsipper:

 • Behandling er lovlig, rettferdig, gjennomsiktig. Våre behandlingsaktiviteter har lovlig begrunnelse. Vi vurderer alltid dine rettigheter før behandling av personopplysninger. Vi vil gi deg informasjon om behandling på forespørsel.
 • Behandling er begrenset til formålet. Våre behandlingsaktiviteter passer til formålet med hvilke Personopplysninger som blir samlet.
 • Behandlingen gjøres med minimale mengder data. Vi samler kun og behandler et minimalt antall personlige data som kreves for ethvert formål.
 • Behandlingen er begrenset med en tidsperiode. Vi lagrer ikke dine personlige data lenger enn nødvendig.
 • Vi vil gjøre vårt beste for å sikre nøyaktigheten av dataene.
 • Vi vil gjøre vårt beste for å sikre integriteten og konfidensialiteten til dataene.

Brukerens rettigheter

Brukeren har følgende rettigheter:

 1. Retten til informasjon – noe som betyr at du har rett til å vite om dine personlige data behandles, hvilke data som er samlet inn, hvorfra det er gjort og hvorfor og av hvem de behandles.
 2. Retten til tilgang – noe som betyr at du har rett til å få tilgang til dataene som er samlet inn fra/om deg. Dette inkluderer din rett til å be om å få en kopi av dine personlige data som er samlet inn.
 3. Retten til korrigering – som betyr at du har rett til å be om utbedring eller sletting av dine personlige data hvis de er unøyaktige eller ufullstendige.
 4. Retten til å slettes – noe som betyr at du i visse tilfeller kan be om at dine personopplysninger slettes fra våre arkiv.
 5. Retten til begrenset behandling – noe som betyr at under visse betingelser, har du retten til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger.
 6. Retten til å nekte databehandling – noe som betyr at du i visse tilfeller har rett til å motsette deg prosesseringen av dine personopplysninger – for eksempel ved direkte markedsføring.
 7. Retten til å protestere mot automatisert behandling – noe som betyr at du har rett til å motsette deg automatisk behandling, inkludert profilering, og ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling. Denne retten kan du benytte deg av når f.eks. et resultat av profilering gir juridiske innvirkninger som angår eller påvirker deg betydelig.
 8. Retten til dataportabilitet – du har rett til å få dine personopplysninger i maskinlesbart format eller om det er mulig, som en direkte overføring fra en prosessor til en annen.
 9. Retten til å klage – i tilfeller der vi nekter å utføre din forespørsel under Retten til Tilgang, vil vi gi deg en grunn til hvorfor. Hvis du ikke er fornøyd med måten din forespørsel er håndtert på, vennligst kontakt oss.
 10. Retten til hjelp av tilsynsmyndighet – som betyr at du har rett til hjelp av en tilsynsmyndighet og rett til andre rettsmidler, for eksempel krav om erstatning.
 11. Retten til å trekke tilbake ditt samtykke – du har rett til å trekke tilbake et gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger.

Dataene vi samler

Informasjon du har gitt oss
Dette kan være din e-postadresse, navn, faktureringsadresse, hjemmeadresse osv. I all hovedsak informasjon som er nødvendig for å levere et produkt / en tjeneste til deg eller for å forbedre kundeopplevelsen din hos oss. Vi lagrer informasjonen du gir oss, slik at du kan utføre andre aktiviteter på nettstedet. Denne informasjonen inkluderer for eksempel navn og e-postadresse.

Informasjon som samles automatisk om deg
Dette inkluderer informasjon som automatisk lagres av informasjonskapsler og andre øktverktøy (“session tools”). For eksempel din IP-adresse, din handlingshistorie (hvis den finnes) etc. Denne informasjonen brukes til å forbedre kundeopplevelsen din. Når du bruker våre tjenester eller ser på innholdet på nettstedet vårt, kan aktivitetene dine logges.

Informasjon fra våre partnere
Vi samler informasjon fra våre pålitelige partnere med bekreftelse på at de har juridiske grunner til å dele denne informasjonen med oss. Dette er enten informasjon du har gitt dem direkte med eller at de har samlet om deg av andre juridiske grunner. Se listen over våre partnere her.

Offentlig tilgjengelig informasjon
Vi kan samle informasjon om deg som er offentlig tilgjengelig.

Hvordan vi bruker dine personlige data

Vi bruker dine personlige data for å:

 • yte service til deg. Dette inkluderer for eksempel registrering av en brukerkonto; gi deg andre produkter og tjenester du har bedt om; gi deg reklameartikler på forespørsel og kommunisere med deg i forhold til disse produktene og tjenestene; kommunisere og samhandle med deg og gi deg beskjed om endringer i tjenester.
 • forbedre kundeopplevelsen din.
 • oppfylle en forpliktelse i henhold til lov eller kontrakt.

Vi bruker dine personlige data på lovlig bakgrunn og/eller med ditt samtykke.

På grunn av inngåelse av kontrakt eller oppfyllelse av kontraktsforpliktelser behandler vi dine personlige data for følgende formål:

 • for å identifisere deg.
 • for å gi deg en tjeneste eller å sende/tilby deg et produkt.
 • for å kommunisere med deg enten for salg eller fakturering.

På grunnlag av legitim interesse behandler vi dine personlige data for følgende formål:

 • for å sende deg personlige tilbud* (fra oss og/eller våre nøye utvalgte partnere).
 • for å administrere og analysere vår kundebase (kjøpsadferd og historie) for å forbedre kvaliteten, variasjonen og tilgjengeligheten av produkter/tjenester som tilbys/leveres.
 • for å gjennomføre spørreundersøkelser om kundetilfredshet.

Så lenge du ikke har gitt oss andre opplysninger, anser vi at å tilby deg produkter/tjenester som ligner på din innkjøpshistorikk og/eller din nettleseradferd for å være legitim interesse fra vår side.

Med ditt samtykke behandler vi dine personlige data for følgende formål:

 • for å sende deg nyhetsbrev og kampanjetilbud (fra oss og/eller våre nøye utvalgte partnere).
 • for andre formål har vi bedt deg om samtykke til.

Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle forpliktelser som er basert på gjeldende lov og/eller bruker dine personopplysninger for alternativer som følger av loven. Vi forbeholder oss retten til å anonymisere personopplysninger samlet og å bruke slike data. Vi vil bruke data utenfor omfanget av denne policyen bare når den er anonymisert. Vi lagrer faktureringsinformasjon og annen informasjon samlet om deg så lenge som nødvendig for regnskapsmessige formål eller andre forpliktelser som følger av loven, men ikke lenger enn 5 år.

Vi kan behandle dine personlige data for ytterligere formål som ikke er nevnt her, men som er kompatible med det opprinnelige formålet som dataene ble samlet inn for. For å gjøre dette vil vi sørge for at:

 • forbindelsen mellom formål, sammenheng og typen av personlige data er egnet for videre behandling.
 • den videre behandlingen ikke vil skade dine interesser og
 • at det vil finnnes hensiktsmessig beskyttelse for behandling av data.

Vi vil informere deg om ytterligere behandling og formål.

Hvem andre kan få tilgang til dine personlige data?

Vi deler ikke dine personlige data med ukjente. Personlige data om deg leveres i noen tilfeller til våre pålitelige partnere for å enten gjøre tjenesten mulig for deg eller for å forbedre kundeopplevelsen din. Vi deler dataene dine med vår samarbeidspartner

Ren Røros as

Vi samarbeider kun med behandlingspartnere som kan sikre et passende beskyttelsesnivå for dine personopplysninger. Vi avslører dine personopplysninger til tredjeparter eller offentlige tjenestemenn bare når vi er lovlig forpliktet til å gjøre det. Vi kan avsløre dine personlige opplysninger til tredjepart dersom du har samtykket til det eller dersom det er andre juridiske grunner for det.

Hvordan vi sikrer dataene dine

Vi gjør vårt beste for å holde dine personlige data trygge. Vi bruker sikre protokoller for kommunikasjon og overføring av data (for eksempel HTTPS). Vi bruker anonymisering og pseudonymisering der det er praktisk. Vi overvåker våre systemer for mulige sårbarheter og angrep.

Selv om vi gjør vårt beste, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjon 100%. Vi lover imidlertid å varsle relevante myndigheter om datainnbrudd. Vi vil også varsle deg dersom det forekommer en trussel mot dine rettigheter eller interesser. Vi vil gjøre alt vi med rimelighet kan for å hindre sikkerhetsbrudd og å bistå myndighetene dersom eventuelle brudd skulle forekomme.

Hvis du har en brukerkonto hos oss, gjør vi oppmerksom på at du må holde brukernavnet og passordet ditt hemmelig.

Barn

Vi har ikke til hensikt å samle inn eller bevisst samle inn informasjon fra barn. Våre tjenester er ikke rettet mot barn.

Informasjons­kapsler/ Cookies og andre teknologier vi bruker

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen. Informasjonskapsler lagrer informasjon som brukes til å få nettsteder til å fungere. Bare vi kan få tilgang til informasjonskapslene som er opprettet av nettstedet vårt. Du kan kontrollere informasjonskapslene dine på nettlesernivå. Hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler, kan det hindre nettstedets funksjonalitet og gi deg en redusert brukeropplevelse.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler ved å klikke her.

Kontaktinformasjon

Tilsynsmyndighet
Datatilsynet
datatilsynet.no
postkasse@datatilsynet.no
(+47) 22 39 69 00

Eier av denne hjemmesiden
Ren Røros Frontal as
renrorosfrontal.no
hostmaster@frontal.no
(+47) 986 01 001

Endringer i disse personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse personvernreglene.
Denne siden ble sist oppdatert 28.08. 2019 @ 13:28