[vc_row][vc_column]

Ny daglig leder i Frontal Media

[vc_column_text]Sigrid M. Jansen er ansatt som ny daglig leder i Frontal Media as. Jansen skal samtidig arbeide som Brand Identity Manager (merkevarebygger) for Røros E-verk as.

Kurt Näslund, som i dag er daglig leder og hovedeier i Frontal Media, har ønsket å fratre stillingen som daglig leder, men blir værende i selskapet for å arbeide operativt i arbeid med våre kunder, bl.a. med filmproduksjon.

– Dette gir oss større kapasitet på filmproduksjon, samtidig som vi styrker oss innen salg og prosjektledelse når Sigrid tiltrer. Begge deler er noe vi lenge har ønsket og jeg tror det vil gi hele Røros-miljøet et løft, sier Arne Horten, som er styreleder i Frontal Media.

[/vc_column_text]

Et sterkt fagmiljø

[vc_column_text]Sigrid M. Jansen (50) kommer fra stillingen som rådgiver og prosjektleder i Rørosregionen Næringshage. Jansen hadde ansvaret for å bygge opp og lede Næringshagen fra 2011. Sigrid er utdannet grafisk designer med videreutdanning innenfor næringsutvikling og innovasjon. Hun var også en av de fire gründerne i designbyrået Form til fjells as, og ledet designbyrået de første 8 årene.

-Gjennom å styrke og videreutvikle Frontal Media skal vi bygge et sterkt fagmiljø innen posisjonering, design og kommunikasjon, sier Sigrid M. Jansen. – Dette er en unik mulighet og et arbeid jeg virkelig gleder meg til å ta fatt på. Og vi skal sørge for at fagmiljøet rundt Ren Røros og Frontal Media skal komme næringslivet i hele Rørosregionen til gode.

Jansen tiltrer stillingen i løpet av forsommeren.[/vc_column_text]

Bærekraft og klimateknologi

[vc_column_text]Infonett Røros, et datterselskap av Røros E-verk, eier i dag 33 % av Frontal Media og Infonett vil øke denne eierandelen i løpet av 2019 og 2020. Koblingen mellom Frontal Media og Røros Elektrisitetsverk as blir dermed tettere og Sigrid Jansen vil dele tiden sin mellom stillingen som daglig leder i Frontal Media og merkevarebygger for Røros E-verk med alle sine datterselskap.

– Vi er inne i en omstillingsprosess og står midt oppe i det grønne skifte med flere selskaper som skal ha en overordnet, felles profil under begrepet Ren Røros. Ren er avledet fra Røros Energi og det internasjonale begrepet Renewable Energy, sier Arnt Sollie, som administrerende direktør i Røros E-verk.

Røros E-verk har definert Ren Røros som en felles avsender for alle produkter og tjenester som E-verket leverer innenfor det selskapet definerer som bærekraftig klimateknologi.

– Norge har skapt få nye arbeidsplasser i forbindelse med elektrifiseringen av fossilt energibruk og det grønne skiftet. Der ønsker vi å ta en posisjon, sier Arnt Sollie videre. – Det er derfor svært gledelig at vi har fått med oss Sigrid M. Jansen på laget for å styrke fokus på den omstilling som selskapet skal gjennom.
Stillingen har fått den noe utradisjonelle tittelen «Merkevarebygger». Dette er gjort for å rette et tydelig fokus på omstilling og på det å skape noe nytt, men også fordi vi har ambisjoner om å ta en nasjonal posisjon på enkelte områder.

[/vc_column_text][vc_column_text]Foto: Tom Gustavsen
Fra venstre: Kurt Näslund, Jonas Jansen Ramsfjell, Lars Geithe, Margit Wintervold, Andrew Boothman, Sigrid M. Jansen, Shervin Danai (alle fra Frontal Media) og administrerende direktør Arnt Sollie i Røros E-Verk.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]