Green Flyway

Green Flyway er luftrommet mellom Røros og Østersund. Et luftrom som kan få stor betydning for elektrifisering av fly – for regionen og for verden.

  Foto: Ben Koorengevel, Unsplash  

Innen 2030 skal Norge kutte de totale klimagassutslippene med 40 prosent. Når vi vet at transport står for de høyeste utslippene, er det på tide at også luftfarten elektrifiseres. Avinor har et mål om at alle innenriksfly skal være elektriske innen 2040. Vi må få til en omstilling i flybransjen, og det innen kort tid. Elektrifisering av flytransport krever testområder, og med Green Flyway får vi en testarena som oppfyller alle krav og ønsker.

Flere samarbeidspartnere på både norsk og svensk side har søkt om et treårig prosjekt som, hvis søknaden blir godkjent, starter opp ved årsskiftet 2019/2020. For å fortelle om prosjektet, viktigheten av det, og hvorfor akkurat Røros og Østersund er et velegnet område, har vi i Ren Røros Frontal produsert en film på oppdrag fra Rørosregionen Næringshage.

Vi har reist til Trondheim og Sverige for å filme stedene og intervjue de som er involvert i prosjektet.