Film for Infonett

Infonett Røros AS ønsket å få dokumentert og promotert sin serverdrift, teknisk utstyr og samarbeidspartnere, og gjennom det få laget en promosjonsfilm som viser frem dem og deres bedrift på en helhetlig måte.

Hovedbruken til filmen er tiltenkt som en «dette er oss»-innledning på presentasjoner og foredrag for samarbeidspartnere, og med en mulighet for å bruke den som en generell presentasjon av firmaet i sosiale medier.

I forbindelse med prosessen så filmet vi både inne i deres lokaler på Røros, basert på en idé om hva som må dekkes og hva som er typisk for bedriften. Vi ønsket å lage det ferdige produktet så filmatisk som mulig og skape en god følelse av bedriften og deres fokus.

Vårt hovedmål var å lage en kraftfull introduksjon av firmaet, som vil gjøre de attraktive for potensielle nye samarbeidspartnere i bransjen deres.

Det er en film som på en kortfattet måte dekker alle aspekter av Infonett sin serverdrift og hvem de er som bedrift.